iHERB สั่งยังไงไม่ให้โดนภาษี (2564)

iHERB สั่งยังไงไม่ให้โดนภาษี

 

ในทางทฤษฎี:
ตามหลักเกณฑ์ของศุลกากร หากนำเข้าสินค้าที่มีมูลค่าเกิน 1,500 บาทเป็นต้นไปจะต้องเสียภาษีนำเข้า
ดังนั้นถ้าจะไม่ให้เกิน 1,500 บาทจะต้องสั่งให้ยอดหน้ากล่องต่ำกว่า $45 ค่ะ

ในทางปฏิบัติ:
ในความเป็นจริงพบว่า ศุลกากรจะเรียกเก็บภาษีเฉพาะยอดหน้ากล่อง $90 ขึ้นไปค่ะ (อัพเดทเดือนมิถุนายน2017)
ดังนั้นถ้าจะเลี่ยงไม่ให้โดนภาษีก็จะต้องสั่งให้ยอดหน้ากล่องต่ำกว่า $90
ถ้าอยากให้ปลอดภัยสุดๆ แนะนำให้ยอดหน้ากล่องไม่เกิน $75 เพื่อไม่ให้โดนภาษีนะคะ

ราคาหน้ากล่อง iHERB คำนวณยังไง?
ยอดรวมทั้งออเดอร์ หัก ส่วนลดทุกประเภท แต่ ไม่รวมค่าส่ง จะเป็นยอดที่แสดงบนหน้ากล่องค่ะ

ค่าธรรมเนียมนำจ่ายพัสดุย่อย 7 บาทคืออะไร?
iHERB บางออเดอร์ ไม่โดนภาษี แต่จะโดนจ่ายค่าธรรมเนียม 7 บาท
ซึ่งเป็นการเรียกเก็บโดยไปรษณีย์ไทย แปลตามชื่อเลยก็คือเป็นการเก็บค่าบริการขนส่งพัสดุให้กับจนท.ไปรษณีย์ค่ะ
อย่างไรก็ตาม IHERB บางออเดอร์อาจจะโชคดีไม่โดนทั้งภาษีและค่าธรรมเนียม 7 บาทนี้ก็ได้ค่ะ มีเยอะด้วย^^

Shop IHERB Now !! : http://bitly.com/iHerbSpecialDiscount

iherbไม่โดนภาษี-ค่าธรรมเนียม7บาท